co-light

Algemene informatie CO-Certificering

Beoordelingsrichtlijn voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide 

CO-Certificatie.nl is een website die informatie verstrekt aan bedrijven die een kwaliteitssysteem willen opzetten conform de beoordelingsrichtlijn      voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide.

CO-Certificatie.nl ondersteunt bedrijven die gecertificeerd willen worden conform de beoordelingsrichtlijn.

BRL is een algemene afkorting van beoordeling richtlijn en wordt in meerdere verbanden gebruikt en is geen eigendom van een specifieke organisatie.

Waarom CO-certificatie.nl?

CO-certificatie.nl wil u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot beoordelingsrichtlijn voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide.

CO-certificatie.nl is eigenaar van deze website en heeft als doelstelling om praktische, efficiënte en compacte kwaliteitssystemen te ontwikkelen.

CO-certificatie.nl wil marktleider worden op het gebied van leveringen van kwaliteitssystemen voor de beoordelingsrichtlijn voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide.

CO-certificatie.nl wil u straks graag ondersteunen bij het inrichten van uw kwaliteitssysteem. U maakt daarbij zelf de keuze tussen het vereenvoudigde systeem van KIWA of de InstallQ variant.d

CO-certificatie.nl is voorbereid op wat komen gaat.
Zodra één of beide regelingen 100% is vrijgegeven, zal CO-certificatie.nl actief belangstellenden informeren over de ondersteuningsmogelijkheden die BRL6000-25 straks te bieden heeft. 

Het is goed te weten dat de certificatie omtrent CO-certificatie is opgedeeld in twee delen:

– Persoonscertificering van installatie, service- en verwamingsmonteurs

– Certificering van bedrijven die activiteiten verrichten aan gasgestookte toestellen

CO-certificatie.nl kan u adviseren over welke wegen bewandeld moeten worden voor de persoonscertificatie.
CO-certificatie.nl biedt assistentie bij het inrichten van een kwaliteitssysteem en het certificeren ervan.

Bij CO-certificatie.nl kunt u straks kiezen welke type kwaliteitssysteem u wil voeren.
U maakt de keuze voor de InstallQ of de KIWA variant.
De keuze van de module zal afhangen van uw bedrijfsgrootte, zelfwerkzaamheid en of u reeds een BRL6000 kwaliteitssysteem voert. Wij zullen u vrijblijvend adviseren welke keuze het best bij uw bedrijf past.

Zodra CO-certificatie.nl meer informatie heeft over de beoordelingsrichtlijn en certificatiemogelijkheden dan zal CO-certificatie.nl u per mail daarover informeren.

De Nederlandse overheid is de grondlegger van de beoordelingsrichtlijn voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide.

De rijksoverheid heeft in §1.8 van het Bouwbesluit nieuwe eisen opgenomen met betrekking tot werkzaamheden aan gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

Met de invoering van deze eisen is het verboden deze werkzaamheden uit te voeren zonder dat voor die werkzaamheden een certificaat aanwezig is, afgegeven door een geaccrediteerde en door de Minister aangewezen instantie.

Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas moeten in het bezit zijn van een wettelijk vereist certificaat. Ook worden eisen gesteld aan de medewerkers die werkzaamheden uitvoeren aan genoemde activiteiten.

Er zijn twee partijen die een vertaling hebben gemaakt van de nieuwe eisen m.b.t. gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen. KIWA heeft een eigen certificatieregeling: BRL K25000. Op 23 april 2021 is het eerste bedrijf gecertificeerd voor de BRL K25000 van KIWA. CO-certificatie.nl leverde het kwaliteitshandboek aan het eerste gecertificeerde bedrijf.

Procescertificaat van KIWA Het procescertificaat van KIWA sluit goed aan bij de denkwijzen van CO-certificatie.nl. De K25000 is bij uitstek geschikt voor de kleine installateur. Kiwa is hét technologische kennis instituut in Nederland op het gebied van gasverbranding. De bedrijven die samen Kiwa vormen, zetten zich met hun kwaliteitsdiensten allemaal in voor de gezondheid en veiligheid van mensen. In veel gevallen is deze rol ontstaan uit een nationaal mandaat in de gas-, energie- of drinkwatersector of de veiligheid bij bouw- of productiewerkzaamheden. Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). De beoordelingsrichtlijn van InstallQ draagt de naam BRL6000-25. InstallQ is een onafhankelijke stichting die als doelstelling nastreeft: veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland. Om dit te bereiken ontwikkelt en beheert InstallQ een groot aantal kwaliteitsregelingen, waaronder de BRL 6000 reeks. InstallQ verleent erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven. InstallQ accrediteert opleidingen en examens in de installatietechniek.

  • InstallQ heeft een module ontwikkeld die aansluit op de bestaande BRL 6000 serie.
    KIWA heeft een procescertificaat ontwikkelt dat op een ander wijze (lees eenvoudiger wijze) hetzelfde doel nastreeft.
  • Het verschil tussen beide aanbieders zit in de oorsprong van beide bedrijven: KIWA als onderzoeksinstituut en certificeerder van kwaliteitssystemen in o.a. de gasverbrandingstechniek. InstallQ steekt in vanuit erkenningen en opleidingen.
  • De KIWA methode is eenvoudiger van aard en sluit beter aan bij de werkmethoden van de installateur zonder gekwalificeerd kwaliteitssysteem. KIWA heeft gekozen voor een alternatieve beoordelings- en registratiemethode tijdens de inspectieactiviteiten, waar gebruik wordt gemaakt van een online webapplicatie.
  • Zowel de regeling van InstallQ (BRL6000-25) als het KIWA procescertificaat zullen moeten gaan voldoen aan de eisen die de overheid stelt. De raad voor de accreditatie zal hierop toezien. Beide regelingen bevatten voorwaarden waarmee bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat.

Let op!

Voor alle duidelijkheid, zowel de InstallQ als de KIWA richtlijnen zijn nog niet vrijgegeven door de Nederlandse overheid. Certificatie is op dit moment nog niet mogelijk. Mocht u vragen hebben, schrijf dan een mail naar info@co-certificatie.nl

Nieuwsbrieven CO-Certificatie.nl

Hiernaast is een overzicht te zien van alle verstuurde nieuwsbrieven van CO-Certificatie.nl. Wij houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelen rondom de nieuwe gasketelwet.