Handhaving van de Gasketelwet

Het belang van CO certificering in de installatiewereld

In de wereld van installatietechniek wordt er veel gepraat over de handhaving van de Gasketelwet. Installateurs met een BRL-certificaat vinden het heel belangrijk dat er iets gedaan wordt aan concurrenten zonder certificaat. Ze willen dat de verantwoordelijke autoriteiten deze bedrijven aanspreken of actie ondernemen, alles om ervoor te zorgen dat het werk in de sector veilig en van hoge kwaliteit blijft.

Gasketelwet en de taak van het bevoegd gezag

Sinds 1 oktober 2020 is de Gasketelwet van kracht, en deze wet speelt een grote rol bij het werken aan gasinstallaties, zoals cv-ketels en gashaarden. Simpel gezegd: vanaf 1 april 2023 moeten bedrijven een certificaat hebben om aan deze installaties te werken. Dit helpt het aantal koolmonoxide-ongelukken te verminderen.

Handhaving m.b.t. het wel of niet gecertificeerd zijn

Als bedrijven na 1 april 2023 geen geldig certificaat hebben, mogen ze deze specifieke werkzaamheden niet meer doen. Ook mensen die een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren, zijn in overtreding. Hierdoor moeten eigenaren van woningen en gebouwen, maar ook huurders en verhuurders, goed opletten dat ze een gecertificeerd bedrijf kiezen. Op dit moment wordt hier nog niet overal streng op toegezien.

Onderzoek door CO-certificatie.nl naar reacties van gemeenten op meldingen van gevaarlijke koolmonoxide situaties

CO-certificatie.nl heeft een onderzoek gedaan naar de reactiesnelheid van gemeenten als een installateur een melding doet van een ontoelaatbare gevaarlijke koolmonoxide situatie.

Voor alle duidelijkheid, dit onderzoek gaat over het volgende onderwerp:

Handhaving in het kader van de Gasketelwet, in het geval dat een gasverbrandingstoestel buiten gebruik is gesteld vanwege ernstig gevaarlijke situaties.

Onderstaande bericht met een aantal vragen is gesteld in een e-mail aan de volgende gemeenten: Brummen, Groningen, Coevorden, Almelo, Eindhoven, Nijmegen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem en Enschede. Deze e-mail is telkens verstuurd naar het algemene informatiemailadres van de desbetreffende gemeente (info@<gemeentenaam>.nl).

De onderzoeksresultaten reactiesnelheid bevoegd gezag:

Van de 10 aangeschreven gemeenten, hebben zeven gemeenten gereageerd. De eerste gemeente reageerde binnen 12 uur en de overige gemeenten in een periode van 1-12 dagen. Twee gemeenten reageerden niet. Hieronder de resultaten:

De gemeente Groningen heeft schriftelijk gereageerd binnen 12 uur en de melding doorgestuurd naar de brandweer. Echter de brandweer heeft verder niet gereageerd. Berichten op het mailadres info@groningen.nl worden wel gelezen.
Schreef binnen 24 uur een reactie per mail. De gemeente Brummen gaf op alle vragen een professioneel antwoord. De gemeente Brummen heeft geen telefonisch contact opgenomen over de situatie en niet gevraagd of er daadwerkelijk een actie noodzakelijk was. Een melding doen op het mailadres info@brummen.nl heeft gefunctioneerd.
De gemeente Eindhoven nam telefonisch contact op binnen 48 uur en heeft daadwerkelijk gevraagd of er een gevaarlijke situatie was en of dat het een test was. De dienstdoende ambtenaar stelde goede vragen en wist waar het over ging. De gemeente Eindhoven heeft een speciaal mailadres ingericht voor het melden van CO-ongevallen. Een melding doen op het mailadres info@eindhoven.nl heeft gefunctioneerd.
De gemeente Coevoerden nam telefonisch contact op binnen 48 uur en heeft daadwerkelijk gevraagd of er een gevaarlijke situatie was en of dat het een test was. De dienstdoende ambtenaar stelde goede vragen en wist waar het over ging. Een melding doen op het mailadres info@coevorden.nl heeft gefunctioneerd.
De gemeente Almelo nam telefonisch contact op binnen 72 uur, en heeft daadwerkelijk gevraagd of er een gevaarlijke situatie was en of dat het een test was. De dienstdoende ambtenaar stelde goede vragen en was bovengemiddeld bekend met de Gasketelwet. Een melding doen op het mailadres info@almelo.nl heeft gefunctioneerd.
Het mailadres info@amsterdam.nl werkt deels. Na 8 dagen werd en melding gestuurd, dat de melding in een apart systeem gedaan moest worden. De melding is door CO-certificatie in dit speciale systeem gezet. Daarna bleef het stil.
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen nam namens de gemeente Nijmegen contact op. De ODRN gaf op alle vragen een professioneel antwoord. Een melding doen op het mailadres info@nijmegen.nl heeft gefunctioneerd, al is het de bedoeling dat de melding wordt gedaan op een ander mailadres: info@odrn.nl
De gemeente Enschede heeft na 12 dagen gereageerd. De gemeente meldt dat gasketelwet meldingen gedaan kunnen worden op een speciaal adres: handhavingsloket@enschede.nl Deze gemeente weet wel waar het over gaat.
De gemeente Arnhem heeft niet gereageerd. Het mailadres info@arnhem.nl werkt niet, via een aparte melding moest een melding worden gedaan in een afzonderlijk systeem. De gemeente Arnhem heeft niets van zich laten horen.
De gemeente Apeldoorn heeft niet gereageerd. Het is niet bekend of het mailadres info@apeldoorn.nl werkt.

Conclusie

 • Telefonisch Contact: Almelo, Coevorden, en Eindhoven namen telefonisch contact op na een melding om de ernst en details te bespreken.
 • Schriftelijke Reacties: Vijf andere gemeenten kozen voor een schriftelijke reactie.
 • Doorverwijzing: Eén gemeente verwees door naar de Brandweer, welke vervolgens niet meer reageerde.
 • Speciale Website: Eindhoven heeft een speciaal online platform voor CO-certificeringsmeldingen.
 • Directe Actie: De bovengenoemde drie gemeenten stonden klaar om direct actie te ondernemen bij een ernstige melding.
 • Aanvullende Informatie: Dezelfde gemeenten vroegen ook om aanvullende informatie om de situatie beter te begrijpen en adequaat te reageren.
 • Varieerende Strategieën: Gemeenten zoals Amsterdam en Arnhem vereisen dat meldingen worden gedaan op specifieke platformen.
 • Doorsturen van Meldingen: Nijmegen stuurt meldingen door naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.
 • Ontbrekende Protocollen: Geen enkele gemeente beschikte over vaste protocollen voor het afhandelen van dergelijke meldingen.
 • Kennis van Wettelijke Kaders: Niet alle gemeenten waren op de hoogte van de relevante wettelijke grenzen en verplichtingen.
 • Totale Score: Een respons van 70% werd behaald in dit onderzoek.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent CO-Certificering

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen omtrent CO-Certificering? Meld u dan aan op CO-Certificatie.nl. Wij zullen u constant up-to-date houden rondom de nieuwe gasketelwet. Aanmelden is helemaal gratis en uitschrijven is altijd mogelijk. Of lees hier meer over ons kwaliteitshandboek en onze Gasketelwet app