Beoordelingsrichtlijn voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide 

In 2019 heeft de overheid een wetsvoorstel aangenomen om het werken aan gasverbrandingsinstallaties te reguleren. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle cv-monteurs en gasinstallatiebedrijven in Nederland beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering. CO-Certificatie.nl is een website die informatie verstrekt aan bedrijven die een kwaliteitssysteem willen opzetten conform de beoordelingsrichtlijn  voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide.

Wat is CO-Certificering precies?

Vanaf 1 januari 2023 mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties alleen nog worden uitgevoerd voor bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. De CO-Certificering, ook wel De Gasketelwet, is een Nederlandse wettelijke regeling die vakbekwaamheidseisen stelt aan cv-monteurs en installatiebedrijven die verwarmingsketels inbedrijfstellen na plaatsing, reparatie of onderhoud.  Deze verplichte CO-Certificering moet het aantal incidenten, veroorzaakt door koolmonoxide, terugdringen. 

Waarom is CO-Certificering verplicht?

De nieuwe Gasketelwet is van groot belang om het aantal ongevallen met koolmoxide terug te dringen. Daarom heeft de overheid een wettelijke regeling opgesteld die vanaf 1 januari 2023 verplicht is.

De Nederlandse overheid is de grondlegger van de beoordelingsrichtlijn voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De rijksoverheid heeft in §1.8 van het Bouwbesluit nieuwe eisen opgenomen met betrekking tot werkzaamheden aan gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

Met de invoering van deze eisen is het verboden deze werkzaamheden uit te voeren zonder dat voor die werkzaamheden een certificaat aanwezig is, afgegeven door een geaccrediteerde en door de Minister aangewezen instantie.

Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas moeten in het bezit zijn van een wettelijk vereist certificaat. Ook worden eisen gesteld aan de medewerkers die werkzaamheden uitvoeren aan genoemde activiteiten.

Veelgestelde vragen rondom CO-Certificering

CO-Certificatie.nl wilt u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de beoordelingsrichtlijn voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide.

Ons doel is om praktische, efficiënte en compacte kwaliteitssystemen te ontwikkelen.

CO-Certificatie.nl wil marktleider worden op het gebied leveringen van kwaliteitssystemen voor de beoordelingsrichtlijn voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide.

Wij willen u straks graag ondersteunen bij de co-certificering en het inrichten van uw kwaliteitssysteem. U maakt daarbij zelf de keuze tussen het vereenvoudigde systeem van KIWA of de InstallQ variant.

Daarnaast zijn wij voorbereid op wat komen gaat. Zodra één of beide regelingen van de nieuwe Gasketelwet zijn vrijgegeven, zal CO-Certificatie.nl actief belangstellenden informeren over de ondersteuningsmogelijkheden die BRL6000-25 straks te bieden heeft.

Het is goed te weten dat de certificatie omtrent CO-certificatie is opgedeeld in twee delen:

– Persoonscertificering van installatie, service- en verwamingsmonteurs

– Certificering van bedrijven die activiteiten verrichten aan gasgestookte toestellen

Wij kunnen u adviseren welke wegen bewandeld moeten worden voor de persoonscertificatie. Daarnaast bieden wij assistentie bij het inrichten van een kwaliteitssysteem en het certificeren ervan.

Bij ons kunt u straks kiezen welke type kwaliteitssysteem u wilt voeren bij de CO-Certificering. De keuze van de module zal afhangen van uw bedrijfsgrootte, zelfwerkzaamheid en of u reeds een BRL6000 kwaliteitssysteem voert. Wij zullen u vrijblijvend adviseren welke keuze het best bij uw bedrijf past.

De Nederlandse overheid is de grondlegger van de beoordelingsrichtlijn voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide.

De rijksoverheid heeft in §1.8 van het Bouwbesluit nieuwe eisen opgenomen met betrekking tot werkzaamheden aan gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

Met de invoering van deze eisen is het verboden deze werkzaamheden uit te voeren zonder dat voor die werkzaamheden een certificaat aanwezig is, afgegeven door een geaccrediteerde en door de Minister aangewezen instantie.

Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas moeten in het bezit zijn van een wettelijk vereist certificaat. Ook worden eisen gesteld aan de medewerkers die werkzaamheden uitvoeren aan genoemde activiteiten.

Het bewijs van Vakmanschap CO geldt voor het werken aan gasverbrandingsinstallaties onder 100 kW. Alle installaties met een gasverbrandingsproces die koolmonoxide genereert en genoemd wordt in de BRL 6000-25, vallen onder de nieuwe Gasketelwet. De CO-Certificering geldt ook voor gasverbrandingsinstallaties of rookgas afvoervoorzieningen, zowel bestaande installaties als nieuwe. Ook luchtverhitters en gashaarden vallen onder de nieuwe wet.

Als CV-monteur of als installatiebedrijf moet u vanaf 1 januari 2023 in het bezit zijn van een BRL K25000- of een BRL6000-25 certificaat. Zonder gecertificeerd te zijn is het vanaf dat moment wettelijk niet toegestaan om gasverbrandingstoestel in bedrijf te stellen na het uitvoeren van onderhoud, reparatie of het vervangen van een toestel.

Ja. De Kiwa is de enige certificeringsinstantie waar u zich kunt laten certificeren voor de BRL K25000 en BRL6000-25.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent CO-Certificering

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen omtrent CO-Certificering? Meld u dan aan op CO-Certificatie.nl. Wij zullen u constant up-to-date houden rondom de nieuwe gasketelwet. Aanmelden is helemaal gratis en uitschrijven is altijd mogelijk.