Wat is het verschil tussen BRL 6000-25 &  BRL K25000

Met de nieuwe Gasketelwet, een wettelijk verplicht onderdeel van het Bouwbesluit, staan installatie- en onderhoudsmonteurs voor nieuwe uitdagingen. Deze wet stelt specifieke eisen aan professionals in deze sector. Om aan deze regelgeving te voldoen, zijn er drie belangrijke certificatieregelingen ontwikkeld: BRL 6000-25, BRL K25000 en NLK 2021. Deze regelingen zijn van cruciaal belang voor het waarborgen van kwaliteit en veiligheid in de installatie en het onderhoud van gasgestookte toestellen. In deze blog gaan we dieper in op de betekenis en implicaties van de BRL 6000-25 en BRL K25000 certificaten voor installateurs in de branche.

BRL K25000 uitgelegd

De BRL K25000, ontwikkeld door KIWA, stelt minimale eisen vast op een heldere en gestructureerde manier. Deze richtlijn biedt het unieke voordeel dat KIWA de audits gedeeltelijk op afstand kan uitvoeren. Dit gebeurt door middel van ‘remote’ controles, waarbij KIWA op afstand meekijkt en steekproefsgewijs de uitgevoerde werkzaamheden beoordeelt. Deze aanpak is bijzonder gunstig voor kleinere installatiebedrijven, voor wie uitgebreide certificeringstrajecten een zware belasting kunnen zijn op hun bedrijfsvoering. De BRL K25000 biedt deze bedrijven een meer toegankelijke weg naar certificering, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of de intensiteit van de beoordeling.

CO-certificatie.nl richt zicht op de KIWA BRL K25000 voor de kleinere installateur.

brl 6000-25 uitgelegd

BRL 6000-25 uitgelegd

De BRL 6000-25 is een belangrijke beoordelingsrichtlijn die de normen vaststelt waaraan installatiebedrijven en zelfstandigen moeten voldoen wanneer zij werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingstoestellen die vastzitten aan gebouwen, zoals gasketels en rookafvoersystemen. Installatiebedrijven die onder deze richtlijn vallen, zijn vanaf 1 april 2023 verplicht om te voldoen aan de eisen van BRL 6000-25 en de noodzakelijke certificering te verkrijgen.

Deze richtlijn komt voort uit een langdurige inspanning van de overheid om te zorgen dat alleen deskundige specialisten zich bezighouden met de installatie, het onderhoud, de reparatie en de ingebruikname van deze toestellen. Volgens het Bouwbesluit mogen deze taken enkel uitgevoerd worden door gecertificeerde professionals. Voor certificering onder BRL 6000-25 kunnen installatiebedrijven kiezen uit verschillende deelgebieden: het installeren van nieuwe systemen, het repareren en onderhouden van bestaande installaties, en het inbedrijfstellen en goedkeuren van toestellen na voltooiing van deze werkzaamheden.

Hoe kunnen installatiebedrijven zich certificeren voor BRL K25000

Opstellen van een kwaliteitshandboek: Begin met het aanpassen van het model kwaliteitshandboek, verkregen tijdens de workshop, tot een versie die specifiek is afgestemd op uw bedrijf.

Implementatie voor ZZP’ers: Als ZZP’er dient u direct te beginnen met het toepassen van de checklisten of de Gasketel Checklist App. Deze tools helpen bij het gestructureerd uitvoeren van inspecties en het waarborgen van compliance.

Voorlichting van Personeel: Indien u werknemers heeft, organiseer een trainingssessie om hen te informeren over de nieuwe processen en procedures. Zorg ervoor dat iedereen begrijpt hoe de checklisten te gebruiken en wat te doen bij onvoorziene omstandigheden.

Gebruik van gekalibreerde meetinstrumenten: alle werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen moeten worden gecontroleerd met gekalibreerde instrumenten volgens een gestandaardiseerde checklist.

Toelatingsonderzoek: er moet minimaal één voltooid project per deelgebied worden geïnspecteerd, waarbij zowel een medewerker van het installatiebedrijf als een inspecteur van de certificerende instelling aanwezig is voor de controle van kritische punten. Het BRL 6000-25 certificaat is drie jaar geldig, waarna vernieuwing vereist is.

Gasketelwet rookgasafvoer

CO-certificatie.nl geeft workshops voor BRL K25000 kwaliteitshandboeken

CO-certificatie.nl biedt een efficiënte oplossing voor installateurs die streven naar CO-certificering. Met een speciaal ontwikkelde eendaagse workshop helpt CO-certificatie.nl deelnemers bij het vormgeven en creëren van een kwaliteitshandboek conform KIWA BRL K25000.

Tijdens deze interactieve workshop krijgen deelnemers duidelijke uitleg over de vereisten van een kwaliteitshandboek voor CO-certificering. Elke deelnemer werkt onder begeleiding van een professional aan een op maat gemaakt kwaliteitshandboek, dat aan het einde van de dag voltooid is. De workshop, die klassikaal gegeven wordt aan maximaal vijf bedrijven tegelijk, omvat niet alleen het ontwerpproces van het handboek, maar ook waardevolle inzichten over de certificering zelf, inclusief praktische tips en aandachtspunten, met als uitgangspunt de KIWA BRL K25000. Het doel is dat elke deelnemer de workshop verlaat met een zelfgemaakt, volledig functioneel kwaliteitshandboek.

CO-certificatie.nl geeft workshops voor BRL K25000 kwaliteitshandboeken

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen omtrent CO-Certificering? Meld u dan aan op CO-Certificatie.nl. Wij zullen u constant up-to-date houden rondom de nieuwe gasketelwet. Aanmelden is helemaal gratis en uitschrijven is altijd mogelijk. Of lees hier meer over ons kwaliteitshandboek en onze Gasketelwet app