BRLLogo-certificering

Beste abonnee!


Abonnee,

Welke rookgasanalyse apparaat is geschikt voor de BRL 6000-25 en de KIWA BRl K25000 ?

De BRL 6000-25 en de KIWA BRL K25000 stellen eisen aan de meetapparatuur voor het meten van CO, O2 en rookgastemperatuur in rookgassen. Deze meetapparatuur moet gecertificeerd zijn volgens EN 50379 deel 2 ('Eisen gesteld aan instrumenten voor verplichte metingen').

In de NEN-EN 50379-2 staan gebruiksonzekerheid eisen die aan rookgasanalyzers worden gesteld. Ook voor CO zijn er eisen gesteld. Om aan deze eisen te voldoen ontkom je er niet aan dat een CO sensor waterstof gecompenseerd moet zijn. Bij de verbranding van (fossiele) brandstoffen komt H2 vrij deze heeft invloed op de CO waarde als de sensor daar niet voor gecompenseerd wordt. De invloed van H2 is zo groot dat een meetinstrument zonder compensatie niet voldoet aan de gestelde eisen.

Het meten van CO is één van de belangrijke aspecten in de BRL 6000-25 en de KIWA BRL K25000 regelingen.

Het meten van CO:
Tijdens het inbedrijfsstellen (ook onderhoud) wordt de CO waarde meerdere malen en op verschillende plekken gemeten.
Allereerst moet de concentratie van koolmonoxide in de omgevingslucht nabij het gasverbrandingstoestel worden gemeten. Dit dien je te doen bij aanvang van de werkzaamheden en na beëindiging van de werkzaamheden. De eisen zijn als volgt:
  • Indien 5 ppm CO of hoger wordt gemeten: installatie uitschakelen, oorzaak onderzoeken en wegnemen
  • Indien meer dan 20 ppm: installatie uitschakelen, oorzaak onderzoeken, oorzaak wegnemen en melden bij het bevoegd gezag (gemeente).
Ook is het verplicht om de concentratie koolmonoxide in de rookgassen van gasverbrandingstoestellen te meten.
Maximale waarden voor de concentratie koolmonoxide hierbij zijn:
  • 50 ppm voor open, afvoerloze gastoestellen (type A)
  • 200 ppm voor open, afvoergebonden gastoestellen (type B)
  • 400 ppm voor gesloten gastoestellen (type C)
De hele discussie is begonnen omdat er apparatuur in de handel is die volgens certificaat alleen voldoen voor de O2/CO2 maar niet voor CO aan de NEN-EN 50379-2. Hierdoor is die apparatuur niet geschikt voor de CO certificering. De certificatieregeling geeft aan dat een meter moet voldoen aan de NEN 50379-2 voor O2/CO2 en CO. In praktijk betekent dat een installateur een duurdere rookgasanalyse apparaat moet aanschaffen.
Stel de juiste vragen bij de aanschaf van meetapparatuur
Het is dus belangrijk bij de aanschaf navraag te doen bij de leverancier. Leveranciers van meetinstrumenten behoren aan te kunnen geven of het instrument volledig voldoet aan deze Europese normering voor meetinstrumenten.

LET OP:
Meetapparatuur waarbij slechts de O2-meting en temperatuurmeting EN 50379 deel 2 gecertificeerd zijn, voldoen NIET aan de gestelde eisen in BRL6000-25. Ook de CO-meting dient aan de regelgeving te voldoen.
CO-certificatie.nl