BRLLogo-certificering

Beste abonnee!


Abonnee,

Is BRL 6000-25 verplicht?
Velen weten niet dat er een alternatieve certificatieregeling is voor de BRL 6000-25. KIWA heeft speciaal voor de ZZP’er en de kleine installateur de K25000 geschreven. Met de K25000 behaal je dezelfde kwalificatie, echter met een veel kleinere inspanning.

Moet je lid zijn van Techniek Nederland of InstallQ om gecertificeerd te kunnen worden?
Het antwoord is kort en bondig: nee

Zelfs voor de BRL 6000 hoef je dat niet te zijn, al is het wel bijzonder handig om juist dan wel lid te zijn. Het alternatief is de KIWA BRL K25000, KIWA is de marktleider als het gaat op het gebied van product certificering van gasverbrandingstoestellen etc. KIWA heeft in het verleden GASTEC overgenomen, de naam GASTEC (voorheen het VEG GASINSTITUUT) is een bekende naam in de installatietechniek.
Je kunt geen lid worden van KIWA, je kunt uitsluitend een dienst afnemen van KIWA. Bijvoorbeeld het certificeren van je bedrijf voor de gasketelwet. Op de website van KIWA vind je gegevens hoe je aan een offerte kunt komen.

Waarom is de KIWA BRK K25000 een goedkoper alternatief voor de BRL 6000-25?
De BRL 6000 serie is in het leven geroepen om kwaliteitsborging te realiseren in de installatietechniek. Deze BRL is in principe geschikt voor elk installatiebedrijf, maar in de meeste gevallen vind je een BRL 6000 kwaliteitssysteem bij 20+ medewerker bedrijven.

Als je de BRL 6000 kwalificatie niet bezit, is het een behoorlijke administratieve opgave om te behalen. De BRL K25000 van KIWA is eenvoudiger van opzet en ook eenvoudiger te vertalen naar een bedrijfshandboek. CO-certificatie.nl is hierop ingesprongen. CO-certificatie.nl heeft bewust gekozen voor de KIWA BRL K25000. De reden is dat deze BRL compacter en eenvoudig leesbaar is. Daardoor is de inhoud van het bedrijfshandboek ook eenvoudiger en compacter. Het bedrijfshandboek van CO-certificatie.nl omvat 8 pagina’s en een 15 tal bijlagen.

Voor meer informatie: www.co-certificatie.nl, aanvragen kunnen worden gestuurd naar info@co-certificatie.nl
Meer informatie? Neem dan eens contact met ons op!